Το οδοντικό strass τοποθετείται από τον οδοντίατρο στο επιλεγμένο δόντι, με ασφαλή τρόπο. Μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί , πάλι από τον οδοντίατρο, χωρίς να αφήσει κάποιο σημάδι.