Πρόκειται για μία διαδικασία στην οποία οδηγούμαστε όταν ο νευρικός ιστός του δοντιού φλεγμαίνει λόγω κάποιας βαθιάς τερηδονισμένης κοιλότητας. Συνήθως ο πόνος που είναι αρκετά ενοχλητικός οδηγεί τον ασθενή στο ιατρείο πολλές φορές και ως επείγον περιστατικό.

Σε ενδοδοντική θεραπεία προβαίνουμε και στην περίπτωση που το δόντι είναι νεκρό, δηλαδή έχει νεκρωθεί ο νευρικός ιστός που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως εξαιτίας μίας βαθιάς τερηδόνας. Η διαδικασία μίας ενδοδοντικής θεραπείας είναι η ίδια είτε ο νευρικός ιστός φλεγμαίνει είτε έχει νεκρωθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από δύο φάσεις. Την πρώτη του καθαρισμού και της προετοιμασίας του εσωτερικού του δοντιού (των ριζικών σωλήνων) και τη δεύτερη της έμφραξης των ριζικών σωλήνων με ένα υλικό βιοσυμβατό και με αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι να αποκλείσει την επικοινωνία του στοματικού περιβάλλοντος που βρίθει μικροβίων με το οστούν της γνάθου, το οποίο είναι στείρο μικροβίων και η επαφή με τα μικρόβια δημιουργεί παθολογικές καταστάσεις. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από ανατομικούς παράγοντες (είδος δοντιού, αριθμός και μορφολογία ριζών και ριζικών σωλήνων), το βαθμό συνεργασίας του ασθενούς και την εμπειρία του επεμβαίνοντος.